SVĚT KNIHY PLZEŇ 2019
20. - 21. září 2019, DEPO2015, Plzeň

ZÁVAZNÁ REGISTRACE


Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2019
Registrace přijímá organizátor veletrhu Svět knihy, s.r.o.

INFORMACE O VYSTAVOVATELI
Firma - fakturační údaje
Ulice P.O.Box
Město PSČ
IČO DIČ
Člen SČKN Ano Ne  
 
KONTAKTNÍ OSOBA pro veletrh
Jméno a příjmení
Telefon Mobil
E-mail www
 
Firma - korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)
Ulice Město
PSČ

 
REGISTRAČNÍ POPLATEK - 2.500 Kč
(registrační poplatek hradí i každý spoluvystavovatel - resp. hlavní vystavovatel, u kterého je spoluvystavovatel přihlášen). Poplatek zahrnuje: zápis v Průvodci veletrhem, 20 jednodenních vstupenek, 1 pozvánku na společenský večer, uvedení na orientačním systému veletrhu.

OBJEDNÁVKA VÝSTAVNÍ PLOCHY - Autobusová hala (nezahrnuje stavbu stánku)
Požadovaná velikost plochy: m2 rozměr plochy (d x h): m x m
Cena: 1.500 Kč / m2  
 
MALÉ VÝSTAVNÍ MÍSTO
Malé výstavní místo - Tržnice
Celková cena: 5.000,- Kč
 
Cena za malé výstavní místo v kolektivní expozici zahrnuje: výstavní plochu (cca 4 m2), prodejní pult s vývěsním štítem (grafiku si vystavovatelé zajišťují sami), 2 židle.

NABÍDKA SLEV
Objednaná plocha 50 m2 a více = 15% sleva na objednanou výstavní plochu (bez příplatků)
Sleva na výstavní plochu (resp. malé výstavní místo) pro členy SČKN: 10%

TYP EXPOZICE
Řadová (3 stěny) - bez příplatku
Rohová (2 stěny) - možno od 12 m2 objednané výstavní plochy - příplatek 7 %
Poloostrovní (1 stěna) - možno od 20 m2 objednané výstavní plochy - příplatek 15 %
Ostrovní - možno od 50 m2 objednané výstavní plochy - příplatek 20 %

STAVBA STÁNKU
Máme zájem o stavbu stánku u realizační firmy organizátora.
Zajišťujeme sami prostřednictvím firmy:
 
Vystavovatelé, kteří si zajišťují stavbu stánku sami, jsou povinni zaslat organizátorovi veletrhu konstrukční plán expozice s vyznačením rozměrů použitého výstavního systému včetně vnitřního elektrického obvodu a přípojky vody (viz Všeobecné podmínky pro vystavovatele). Každý takový vystavovatel se zavazuje, že dodá organizátorovi veletrhu písemné potvrzení o uzavřeném pojištění zodpovědnosti za škody způsobené vlastní činností, případně potvrzení o pojištění expozice.

POKUD OD NÁS NEOBDRŽÍTE POTVRZENÍ O PŘIJETÍ REGISTRACE DO 5 DNŮ PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.
Případné změny oznamte prosím urychleně na adresu: info@svetknihy.cz.
Každý přihlášený vystavovatel obdrží Smlouvu o účasti.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši.